Legality


Bitconnect is legally registered company by government rules.

Bitcoin và Tiền tệ hợp pháp

Hầu hết các Ngân hàng Quốc gia tại Châu Á vẫn chưa công nhận đồng tiền ảo là một đồng tiền hợp pháp, tuy nhiên đang có một xu hướng hợp pháp hóa và thiết lập quy định cho loại tiền này.

Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong vấn đề này và tất cả các giao dịch đổi tiền sẽ được quản lí từ tháng 6 2017. Đã có một vài chuỗi cửa hàng lớn nhất tại Nhật chấp nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức.

Phi-lip-pin đang theo sát xu hướng và ngân hàng quốc gia cũng đang ra quy định đổi tiền ảo và chấp nhận nó là đồng tiền hợp pháp.

Đã nhiều năm Ấn Độ không ra bất cứ quy định nào về đổi tiền ảo nhưng cũng không cấm mọi người sử dụng đồng tiền ảo.

Cảnh báo

Mặc dù tại các quốc gia khác như Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc và Cam-pu-chia, ngân hàng quốc gia chưa chấp nhận tiền ảo là tiền tệ chính thức, nhưng họ không ngăn chặn các giao dịch sử dụng tiền ảo như Bitcoin. Họ đã ban hành các thông báo rằng có nguy cơ tiềm ẩn nhưng quyết định dùng hay không vẫn thuộc về chính người sử dụng.

Qui định của Việt Nam 1 : Bấm vào đây

Qui định của Việt Nam 2 : Bấm vào đây

Qui định của Việt Nam 3 : Bấm vào đây